Biljana Duraković

Crtež 21

Crtež 21

Treća samostalna izložba

Crtež 19

Crtež 19

Treća samostalna izložba

Crtež 16

Crtež 16

Treća samostalna izložba

Crtež 9

Crtež 9

Treća samostalna izložba

Crtež 7

Crtež 7

Treća samostalna izložba

Cdrtež 6

Cdrtež 6

Treća samostalna izložba

Crtež 3

Crtež 3

Treća samostalna izložba

Crtež 2

Crtež 2

Treća samostalna izložba

Crtež 1

Crtež 1

Treća samostalna izložba

Šetnja

Šetnja

gradski pejzaž

Čamac

Čamac

pejzaži

Konji u plavom

Konji u plavom

životinje

Muzičari II

Muzičari II

figure

Muzičari I

Muzičari I

figure

Lika

Lika

pejzaži

SvakodnevicaXVII

SvakodnevicaXVII

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica XVI

Svakodnevica XVI

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica XIV

Svakodnevica XIV

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica X

Svakodnevica X

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica VIII

Svakodnevica VIII

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica III

Svakodnevica III

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica II

Svakodnevica II

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Svakodnevica I

Svakodnevica I

Crteži sa izložbe "Svakodnevica"

Kućica na reci

Kućica na reci

pejzaži

Kišni dan

Kišni dan

gradski pejzaž

Balerina 4

Balerina 4

figure