Biljana Duraković

Treća samostalna izložba Biljane Duraković

Utorak, 23. avgust 2016. god.

Treća samostalna izložba Biljane Duraković

U galeriji "Meander" u Apatinu od 19. avgusta do 2. septembra biće izloženi crteži Biljane Duraković. Izložbu je otvorila Radmila Savčić ističući sledeće : " Nova kolekcija dela Biljane Duraković nastavak je prethodne koju je priredila 2014. godine. Bavi se i dalje običnim ljudima, situacijama svakodnevnog života, gradskim ambijentom, prolaznicima na ulucama.....,temom koja sve više interesuje savremenog umetnika.To su ahromatske slike bogatih pikturalnih osobina, kombinovanog sastava,linija, koje tek nagoveštavaju i naslićuju plastčnu dimenziju i površina , lazurnih ovalš nanetih ili onih, koje bi tek da dopune i usklade svetlosni trag. Ali kao i kod svakog umetnika, koji se posvećuje svojoj profesiji i Biljana vredno radi da bi sama otkrila da je tema inspiracija i izazov ka istraživanju drugih mogućnosti što ih nudi vizuelna umetnost.
Istraživački koncept ove izložbe sastoji se od eksperimentisanja sa podlogama različite granulacije i teksture(platno različite gustine,stiropor ,hartija,folija...).Često ih ostavlja vidljivim prema potrebi da bi uskladila pikturalni stil, ali istovremeno one omogućavaju da potezi(olovkom ili četkicom) budu u zavisnosti od strukture i gustine više ili manje prozračni ili pak"utkani " crnim.
Kompoziciju slike primenjuje na dva načina, kao unutrašnji odnos likovnih elemenata(oblika , linije, valera) i eksterijerni, sklopovima diptiha, triptiha, kvadriptiha.Unutrašnja kompozicija uglavnom sadrži perspektivna skraćenja dijagonalom ili ravnomernim kretanjem od sredina ka bokovima. Tako su ljudske figure prikazane cele ili delimično poput filmskih kadrova. Eksterijerna kompozicija(ponekad je istovremeno i unutrašnja) sastoji se u kombinacijama sekvenci u nizu ili dvoredno u obliku četiri prozorska okna. Takav način kompozicionog rešavanja slike nalazimo uporište u osnovnom konceptu gradnje umetničkog izraza. To je odgovor na postavljeno pitanje kako prikazati vreme , kako vizuelno zabeležiti onaj trenutak(ili više njih), koji treba zapamtiti. Tako se scene poput filmske trake nižu , ali ne kao jedan događaj , već više njih iz različitih momenata i u različitim ambijentima. U suštini ne želi da replikuje filmsku umetnost, čak i onda kada koristi foršpan, već da naglasi da je vreme beskraj trenutaka. Zato su često slike podeljene u dva dela, kao pozitiv i negativ, kao puni prazni prostor, pre i sada, ipred-iza, spolja-unutra, ili poliptisima.
U ovoj kolekciji pojavljuje se još jedna novina, a to je blagi izlazak slike uprostor, kada inkorporira realan detalj u imaginarni prostor slike i kada je to sam objekat. Podrazumeva se da je , i to jedan od načina da se koncept umetničkog dela učini sadržajnijim proširivanjem vizuelnih mogućnosti.
U fenomenološkom smislu Biljanine slike beleže stvarnost, otudjenost, samoću, prolaznost vremena. Prepoznatljive slike stvarnosti upućuju na poistovećivanje i bliskost, ali su i priče i lični doživljaj autora. Ako je ova izložba u odnosu na prethodnu kreativni korak napred, za očekivati je, da će sledećih biti još, a kakve će to slike biti ,videćemo. "

Blog

Vesti, dešavanja, obaveštenja, mišljenja itd.