Biljana Duraković

Rapsodija o Lici

Utorak, 18. novembar 2014. god.

Rapsodija o Lici

Izložbu radova umetnika poreklom iz Like , u galeriji Meander otvorila ja Radmila Savčić . "Umetnici poreklom iz Like,koji, iako eksplicitno ne pokazuju svoj entitet , svojim umetničkim ostvarenjima čine veoma značajan i kreativan faktor u savremenoj umetnosti. Ideja da se dela ovih umetnika izdvoje iz kompleksnog tkiva savremene umetnosti je da se pre svega, ona prikažu kao umetnički prostor trenutka, ali i da generišu saznanje da u svakom čoveku postoji duhovni zapis svojih predaka. Ako u Apatinu blizu sedamdeset procenata stanovnika vodi poreklo iz Like, onda je razumljivo da se dogodi izložba "Rapsodija o Lici" izmedju ostalog rekla je Radmila Savčić.

"Lika" Biljana Duraković

Blog

Vesti, dešavanja, obaveštenja, mišljenja itd.